[1]
Yona Arisena Magdalena Silitonga, Intanri Kurniati, Retno Ariza, Mukhlis Imanto, and Jhond Fatriyadi S, “Tuberculosis (TBC) and Human Immunodeficiency Virus (HIV) Collaboration”, méd. prof. j. of Lampung, vol. 9, no. 2, pp. 266-274, Jul. 2019.